Årets aktiviteter i beboerforeningen

I dette afsnit beskrives de forskellige aktiviterer i Tørring Beboerforening.

Se flere oplysninger ved hjælp af link i venstre side.
 
Hold dig orienteret om aktiviteter og øvrig information i udhængsskabet på hjørnet af Skovsrodvej og Tulstrupvej.
Her kan du også booke tid til kanoerne og selv hænge beskeder op.
Tørring Beboerforening